مرکز آموزش فناوری اطلاعات

شرکت فناوران صاپ با همکاری فرهنگسراهای منطقه 8 تهران بزرگ اقدام به برگزاری کلاس های آموزش فناوری اطلاعات از زمستان 1395 تا کنون کرده است.

فعالیت های آموزشی این مرکز طبق تازه ترین روش ها و اصول آموزش فناوری اطلاعات بر اساس تخصصی ترین رشته های مورد درخواست در حوزه فناوری اطلاعات بوده و با بهره گیری از اساتید مجرب و فارغ تحصیل از دانشگاه های معتبر سعی در برگزاری دوره ها به بهترین روش موجود بوده و کارنامه درخشانی در این زمینه دارا می باشد.